ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 พ.ย. 2562
32 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้าสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 พ.ย. 2562
33 ประกาศ เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 พ.ย. 2562
34 รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
31 ต.ค. 2562
35 ขยายเวลาการรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 ต.ค. 2562
36 รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
19 ต.ค. 2562
37 รายงานความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 ต.ค. 2562
38 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 ต.ค. 2562
39 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 ต.ค. 2562
40 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17