ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 ม.ค. 2563
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
23 ธ.ค. 2562
23 ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 ธ.ค. 2562
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ธ.ค. 2562
25 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระชาบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 ธ.ค. 2562
26 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 ธ.ค. 2562
27 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 ธ.ค. 2562
28 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
12 พ.ย. 2562
29 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
08 พ.ย. 2562
30 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17