ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 พ.ค. 2561
92 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 พ.ค. 2561
93 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
20 เม.ย. 2561
94 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 เม.ย. 2561
95 ประกาศเรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสวน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 มี.ค. 2561
96 ประชาสัมพันธ์สุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 มี.ค. 2561
97 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
15 ม.ค. 2561
98 ประกาศการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 ม.ค. 2561
99 ประกาศกำหนดประเภทและระดับของเทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ม.ค. 2561
100 ประกาศ เรื่อง งดรับของขวัญ ของกำนันในช่วงเทศดาลปีใหม่และเทศกาลอื่น ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17