ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 เม.ย. 2565
2 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 เม.ย. 2565
3 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 เม.ย. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
28 ก.พ. 2565
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ตำแหน่ง ผช.จพง.การเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
67
23 ก.พ. 2565
6 ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 ก.พ. 2565
7 ประชาสัมพันธ์รับบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ก.พ. 2565
8 จุดเช็คอิน เทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 ก.พ. 2565
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
27 ม.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ ความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบากสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26