ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 พ.ย. 2564
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 พ.ย. 2564
3 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 พ.ย. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 พ.ย. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 พ.ย. 2564
6 ประกาศผลการสอบ ภาค ก และ ภาค ข. ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 พ.ย. 2564
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 พ.ย. 2564
8 แบบสอบถามความพึงพอใจของต่อการจัดการบริการสาธาณณะของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 พ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 พ.ย. 2564
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25