ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สถิติผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
  รายละเอียด :

 งานสวัสดิการสังคมได้สรุปสถิติผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน