ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือทุกท่านสแกนคิวอาร์โค้ดตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
  รายละเอียด :

 ขอความร่วมมือทุกท่านสแกนคิวอาร์โค้ดตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ด้วยค่ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน